Budżet


 

Plan Finansowy Ośrodka na 2022 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     3.358.539,00
 I. Zmiana stanu produktów     248.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  2.978.539,00
- poradnia  2.151.885,00
- osobodzień w oddziale dziennym    808.936,00
- dodatkowa opłata ryczałtowa      17.718,00
III. Pozostałe, w tym:    132.000,00
- odbiorców indywidualnych                0,00
- pozostałe (UG Międzyzdroje)    132.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne    258.676,00
- darowizny               0,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin    253.900,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych        4.776,00
- programy MInisterstwa Zdrowia                0,00
- pozostałe                0,00
C. Przychody finansowe               10,00
- odsetki               10,00
Ogółem przychody (A+B+C)   3.617.225,00
 A. Koszty działalności operacyjnej:   3.563.827,00
I. Amortyzacja        96.000,00
II. Zużycie materiałów i energii        119.500,00
III. Usługi obce        369.200,00
IV. Wynagrodzenia     2.474.000,00
V. Podatki i opłaty                127,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia        490.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe          15.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:                0,00
   
C. Koszty finansowe:                  0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)    3.563.827,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       53.398,00


 


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, wytworzono: 2015/04/17, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2023/01/18 22:19:28
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2023/01/18 22:19:28 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/18 22:07:39 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/18 22:07:09 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/01/12 21:14:03 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/12/15 08:49:47 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/12/02 09:23:44 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/12/02 09:13:02 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:54:42 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:53:56 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:53:17 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:51:36 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 10:51:25 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/07/28 07:14:59 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/12/09 10:49:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/30 12:19:34 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2019/11/26 11:47:13 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:21:00 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:19:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/12/06 08:22:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/01/04 09:37:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2015/04/17 09:28:18 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:02:34 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:00:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:44:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:40:23 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/04/03 10:17:41 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/03/26 09:24:28 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/11/15 12:42:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 10:02:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:58 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:48 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:14 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:03:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:02:19 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:01:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 11:58:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/02/16 09:28:17 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:42:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:35:53 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:59:49 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:52:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2009/05/13 14:01:08 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/04/21 08:28:03 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 10:17:06 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:46:59 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:45:49 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:44:05 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:27:09 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:18:21 modyfikacja wartości