Kierownictwo


Dyrektor Ośrodka

mgr Jerzy Moroz -
40 - letnie doświadczenie zawodowe, wykształcenie wyższe, pedagog o specjalności resocjalizacja, Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, rekomendowany trener I i II0 Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Certyfikowany Terapeuta Dialogu Motywującego, terapeuta rodzinny, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej, doświadczony działacz na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Zastępca Dyrektora ds Medycznych Ośrodka

lekarz psychiatra Marek Mokosa - wykształcenie wyższe, uzyskana specjalizacja pierwszego i drugiego stopnia z dziedziny psychiatrii, ok. 30 - letnie doświadczenie w zawodzie lekarza psychiatry, aktualnie ordynator V Oddziiału Psychiatrycznego SPS ZOZ "ZDROJE" w Szczecinie, biegły sądowy z dziedziny psychiatrii.

 

Główny Księgowy Ośrodka

mgr Maria Galińska -
wykształcenie wyższe ekonomiczne, ok. 50 - letnie doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych, 40 lat na stanowisku Głównego Księgowego w jednostce służby zdrowia.

 

Kierownik Oddziału Dziennego

mgr Elżbieta Moroz
- wykształcenie wyższe - socjolog - 45 - letni staż pracy w lecznictwie odwykowym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, terapeuta terapii systemowej rodzin, mediator sądowy, certyfikowany Terapeuta  Dialogu Motywującego, członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej.

 

Kierownik Przychodni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

mgr Joanna Jasina  - wkształcenie wyższe - psycholog, socjolog, 15 letni staż pracy w lecznictwie odwykowym, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii uzależnień od ALkoholu, wytworzono: 2010/12/09, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Jerzy Moroz, dnia: 2022/05/23 07:52:16
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Moroz 2022/05/23 07:52:16 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/05/23 07:45:10 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/05/23 07:43:15 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/05/23 07:42:22 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/05/23 07:41:01 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/05/23 07:40:16 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/12/01 09:47:54 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/11/30 12:06:14 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2018/03/02 11:44:13 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/04/06 12:22:57 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/04/06 12:22:29 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/13 15:10:04 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/12/09 11:06:37 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/12/09 11:05:01 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/12/09 11:02:25 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/12/09 10:44:48 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2009/09/10 13:19:44 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2009/09/10 13:17:40 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/08/07 10:24:45 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2009/08/07 10:23:58 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/09 09:28:56 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/08 08:59:23 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/07 19:29:41 nowa pozycja