Budżet


Plan Finansowy Ośrodka na 2022 rok

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:      2.667.000,00
I. Zmiana stanu produktów   +100.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ 2.383.000,00
- poradnia 1.723.000,00
- osobodzień w oddzale dziennym    598.000,00
- dodatkowa opłata ryczałtowa      62.000,00
III. Pozostałe, w tym:      184.000,00
- odbiorców indywidualnych          1.000,00
- pozostałe ( w tym UG Police, UG Międzyzdroje)     183.000,00
B. Pozostale przychody operacyjne    253.960,00
- darowizny        1.000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin     250.000,00  
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych         1.960,00

- programy Ministerstwa Zdrowia

 - pozostałe 

              0,00

        1.000,00

C.Przychody finansowe            500,00
 - odsetki            500,00
Ogółem przychody (A+B+C) 2.921.460,00
A. Koszty działalności operacyjnej:  2.882.000,00
I. Amortyzacja       60.000,00
II. Zużycie materiałów i energii      128.500,00
III. Usługi obce       328.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.960.000,00
V. Podatki i opłaty               500,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia      399.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe          6.000,00B. Pozstałe koszty operacyjne:               0,00


C. Koszty finansowe:                 0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.882.000,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       39.460,00

 

 

Plan Finansowy Ośrodka na 2021 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     2.408.108,00
 I. Zmiana stanu produktów      -20.000,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  2.382.108,00
- poradnia  1.772.312,00
- osobodzień w oddziale dziennym    597.796,00
- dodatkowa opłata ryczałtowa      62.000,00
III. Pozostałe, w tym:      46.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe (w tym UG Police)      45.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne    272.813,00
- darowizny            1000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin    256.400,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       14.413,00
- programy MInisterstwa Zdrowia                0,00
- pozostałe             1000,00
C. Przychody finansowe           500,00
- odsetki           500,00
Ogółem przychody (A+B+C)  2.681.421,00
 A. Koszty działalności operacyjnej:  2.610.630,00
I. Amortyzacja       99.000,00
II. Zużycie materiałów i energii       101.000,00
III. Usługi obce        256.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.790.000,00
V. Podatki i opłaty            130,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia       360.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe           4.500,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:                0,00
   
C. Koszty finansowe:                  0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.610.630,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       70.791,00


 


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, wytworzono: 2015/04/17, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Jerzy Moroz, dnia: 2022/09/16 13:54:42
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:54:42 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:53:56 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:53:17 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 13:51:36 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/09/16 10:51:25 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/07/28 07:14:59 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2021/12/09 10:49:58 modyfikacja wartości
Tomasz Czerniawski 2020/12/30 12:19:34 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2019/11/26 11:47:13 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:21:00 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:19:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/12/06 08:22:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/01/04 09:37:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2015/04/17 09:28:18 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:02:34 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:00:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:44:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:40:23 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/04/03 10:17:41 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/03/26 09:24:28 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/11/15 12:42:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 10:02:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:58 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:48 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:14 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:03:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:02:19 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:01:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 11:58:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/02/16 09:28:17 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:42:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:35:53 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:59:49 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:52:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2009/05/13 14:01:08 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/04/21 08:28:03 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 10:17:06 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:46:59 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:45:49 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:44:05 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:27:09 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:18:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:17:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:16:04 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:12:45 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:10:47 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 11:58:38 nowa pozycja