Przedmiot działalności

Przedmiot działalności SP ZOZ - OTU


Przedmiot działalności SP ZOZ - OTU

jest ambulatoryjna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych, oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Szczegółowe zakresy udzialanych świadczeń zdrowotnych ujęte są w Regulaminie Organizacyjjnym Ośrodka.


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZIOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7., wytworzono: 2011/11/22, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Grażyna Szumska, dnia: 2011/11/22 11:22:06
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grażyna Szumska 2011/11/22 11:22:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:57:32 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:57:01 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 10:01:02 nowa pozycja