Przedmiot działalności


         Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej –

Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie.

Organem założycielskim jest Gmina Miasto Szczecin, Ośrodek jest jednostką budżetową, posiada osobowość prawną. 

      Przedmiotem działalności jest ambulatoryjna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych, oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. 
 
 
Swoje zadania Ośrodek realizuje poprzez:
 
1. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu i innych środków psychoaktywnych i ich rodzinom,
2. udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od oraz członkom ich rodzin,
3. działalność promującą zdrowie i profilaktyczną zwłaszcza wśród osób uzależnionych i ich rodzin,
4. udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych środków psychoaktywnych i członkom ich rodzin.

W Ośrodku funkcjonują:
 
1. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
2. Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu.
Pacjenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 20.30.
 
 
Do zakresu świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Ośrodek należą:
 
1. działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej i problemowej, zmierzające do:
     
a. rozpoznania zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych, rozpoznaniu zaburzeń nawyków i popędów oraz zaburzeń występujących u członków rodzin w następstwie spożywania      alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych lub zaburzeń nawyków i popędów u osób bliskich;
b. rozpoznania niezbędnych do skonstruowania planu terapii aktualnych problemów pacjenta, a także przyczyn i mechanizmów będących ich podłożem;
 
2. programy korekcyjne dla osób spożywających alkohol ryzykownie i szkodliwie lub używających substancji psychoaktywnych oraz osób z zaburzeniami nawyków i popędów, które obejmują:
 
a. indywidualne lub grupowe oddziaływania psychologiczne zmierzające do ograniczenia szkód wynikających ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji psychoaktywnych u osób nieuzależnionych lub do ograniczenia szkód wynikających z zachowań        impulsywnych u osób z zaburzeniami nawyków i popędów;
 
3. programy psychoterapii uzależnień obejmują indywidualne i grupowe oddziaływania psychologiczne ukierunkowane na poprawę stanu psychofizycznego i funkcjonowania społecznego osób uzależnionych od alkoholu przez redukcję objawów i mechanizmów uzależnień oraz uczenie umiejętności potrzebnych do podtrzymania pozytywnej zmiany. 


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Szczecinie, wytworzono: 2023/03/08, odpowiedzialny/a: Piotr Banicki, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2024/03/10 13:19:01
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2024/03/10 13:19:01 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 13:18:46 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:39:57 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:35:43 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:35:08 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:34:08 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:31:32 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:28:38 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:25:38 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2024/03/10 12:21:35 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:48:54 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:47:36 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:46:07 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:45:24 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:44:35 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:44:17 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:43:40 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/11/22 11:22:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:57:32 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:57:01 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 10:01:02 nowa pozycja