Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

adres:
ul. Ostrowska 7
71-757 Szczecin
tel.
rejestracja (91) 455 - 83 - 43;         tel. sekretariat (91) 455 - 82 - 90;    fax. 91 886 - 90 - 22
www.otu.szczecin.pl      otu@otu.szczecin.pl      sekretariat@otu.szczecin.pl


Krótka historia Ośrodka

 

  - 15 maja 1995 roku Rada Miasta Szczecin podejmuje uchwałę o powołaniu Ośrodka Terapii Uzależnień, w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, forma - jednostka budżetowa,

  - 27 lutego 1999 roku Ośrodek zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, forma - osobowość prawna.

 

Podstawowymi celami działania Ośrodka jest:

  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych oraz dorosłym członkom ich rodzin;

  2) promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną, zwłaszcza wśród osób uzależnionych i ich rodzin;

  3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych środków psychoaktywnych i ich rodzinom.

 

Ośrodek posiada następujące komórki organizacyjne:
 
I. Dział medyczny, w tym:
 
       1) Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 
        2) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 
 II. Dział Administracyjny
 
III. Dział Ekonomiczny.

 

 

Misja Ośrodka

Ludzie są nierozsądni,
nielogiczni i zajęci sobą.
KOCHAJ ICH MIMO TO
 
Jeśli uczynisz coś dobrego,
zarzucą ci egoizm
lub ukryte intencje.
CZYŃ DOBRO MIMO TO 

Jeśli ci się coś uda,
zyskasz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów.
STARAJ SIĘ MIMO TO 

Dobro, które czynisz,
jutro zostanie zapomniane.
CZYŃ DOBRO MIMO TO
 
Uczciwość i otwartość
wystawią cię na ciosy.
BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY
 
To, co zbudowałeś
wysiłkiem wielu lat,
może przez jedna noc
lec w gruzach.
BUDUJ MIMO TO
 
Twoja pomoc jest naprawdę
potrzebna, ale kiedy będziesz
pomagał ludziom.
Oni mogą cię zaatakować
POMAGAJ IM MIMO TO
 
Daj światu z siebie wszystko,
a wybiją ci zęby.

Matka Teresa z Kalkuty


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, wytworzono: 2008/01/08, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Jerzy Moroz, dnia: 2022/02/21 10:34:18
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Jerzy Moroz 2022/02/21 10:34:18 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2022/02/21 10:33:28 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2018/09/26 11:41:16 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/28 08:43:23 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/28 08:41:41 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/27 09:07:41 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/27 09:07:12 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/27 09:06:05 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/27 09:04:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2016/08/27 09:03:33 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:52:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/08 08:56:23 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2007/11/27 10:19:31 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2007/11/17 12:12:52 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2007/11/17 08:32:20 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2007/11/16 13:28:29 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2007/11/16 13:17:12 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2007/11/15 12:50:29 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2007/11/15 12:14:59 nowa pozycja