Budżet


Plan Finansowy Ośrodka na 2020 rok

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:      2.070.500,00
   
I. Zmiana stanu produktów    +72.200,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ 1.967.300,00
- poradnia 1.447.000,00
- osobodzień w oddzale dziennym    520.300,00
   
III. Pozostałe, w tym:        31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe ( w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostale przychody operacyjne    280.200,00
- darowizny        1.000,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin     260.000,00  
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       17.200,00
- programy Ministerstwa Zdrowia i pozostałe         2.000,00
C.Przychody finansowe            500,00
 - odsetki            500,00
Ogółem przychody (A+B+C) 2.351.200,00
A. Koszty działalności operacyjnej:    2.38.800,00
I. Amortyzacja       96.000,00
II. Zużycie materiałów i energii      122.800,00
III. Usługi obce       232.000,00
IV. Wynagrodzenia   1.544.000,00
V. Podatki i opłaty           1.000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia      338.000,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe         15.000,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:               0,00
   
C. Koszty finansowe:                 0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.348.800,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       2.400,00

 

 

Plan Finansowy Ośrodka na 2019 rok - Korekta

 

A. Przychody ze sprzedaży i związane z nimi:     1.954.600,00
 I. Zmiana stanu produktów      +7.600,00
II. Przychody z tyt. świadczenia usług dla NFZ:  1.916.000,00
- poradnia  1.412.000,00
- osobodzień w oddziale dziennym    504.000,00
   
III. Pozostałe, w tym:      31.000,00
- odbiorców indywidualnych         1.000,00
- pozostałe (w tym UG Police)      30.000,00
   
B. Pozostałe przychody operacyjne    279.200,00
- darowizny               0,00
- dotacje, w tym dotacja z UM Szczecin    262.000,00
- proporcjonalne do odpisów amortyzacyjnych       17.200,00
- programy MInisterstwa Zdrowia                0,00
- pozostałe                0,00
C. Przychody finansowe           100,00
- odsetki           100,00
Ogółem przychody (A+B+C)  2.233.900,00
 A. Koszty działalności operacyjnej:  2.229.400,00
I. Amortyzacja       96.600,00
II. Zużycie materiałów i energii       119.000,00
III. Usługi obce        231.400,00
IV. Wynagrodzenia   1.458.000,00
V. Podatki i opłaty            1.000,00
VI. Ubezpieczenia i inne świadczenia       316.900,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe           2.600,00
   
B. Pozstałe koszty operacyjne:                0,00
   
C. Koszty finansowe:                  0,00
   
Ogółem rozchody (A+B+C)  2.232.500,00
   
Zysk brutto/Strata brutto
       1.900,00


 


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, wytworzono: 2015/04/17, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Tomasz Czerniawski, dnia: 2020/12/30 12:19:34
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Tomasz Czerniawski 2020/12/30 12:19:34 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2019/11/26 11:47:13 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:21:00 modyfikacja wartości
Jerzy Moroz 2018/12/12 11:19:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/12/06 08:22:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2017/01/04 09:37:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2015/04/17 09:28:18 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:02:34 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2014/04/23 12:00:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:44:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2013/04/22 09:40:23 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/04/03 10:17:41 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2012/03/26 09:24:28 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/11/15 12:42:00 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 10:02:42 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:58 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:58:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:48 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/14 09:56:14 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:03:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:02:19 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 12:01:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/04/12 11:58:55 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/02/16 09:28:17 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:42:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/04/09 15:35:53 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:59:49 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/02/19 11:52:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2009/05/13 14:01:08 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/04/21 08:28:03 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 10:17:06 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:46:59 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:45:49 modyfikacja wartości
BipOtuoaAdmin 2008/02/29 09:44:05 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:27:09 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:18:21 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:17:02 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:16:04 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:12:45 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 12:10:47 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/02/28 11:58:38 nowa pozycja