przejdź do treści

Majątek

Majątek SP ZOZ-OTU


I. Wartość środków trwałych brutto                                  - 201.783,45 zł, w tym:

- budynki                                                                                 - 142.406,20 zł
- sprzęt komputerowy                                                         -   46.650,05 zł
- wyposażenie                                                                        -   12.727,20 zł

II. Niskowartościowe środki trwałe                                  -    90.227,29 zł

III. Wartości niematerialne i prawne                                 -    11.428,44 zł

Ogółem:                                                                                   - 303.439,18 zł 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem