przejdź do treści

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności SP ZOZ - OTU


Przedmiot działalności SP ZOZ - OTU

jest ambulatoryjna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych, oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików. Szczegółowe zakresy udzialanych świadczeń zdrowotnych ujęte są w Regulaminie Organizacyjjnym Ośrodka.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem