przejdź do treści

Strona Główna


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

adres:
ul. Ostrowska 7
71-757 Szczecin
tel.
rejestracja (91) 455 - 83 - 43;         tel. sekretariat (91) 455 - 82 - 90;    fax. 91 886 - 90 - 22
www.otu.szczecin.pl      otu@otu.szczecin.pl      sekretariat@otu.szczecin.pl


Krótka historia Ośrodka

 

  - 15 maja 1995 roku Rada Miasta Szczecin podejmuje uchwałę o powołaniu Ośrodka Terapii Uzależnień, w Szczecinie, ul. Ostrowska 7, forma - jednostka budżetowa,

  - 27 lutego 1999 roku Ośrodek zostaje przekształcony w Samodzielny Publiczny ZOZ – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, forma - osobowość prawna.

 

Podstawowymi celami działania Ośrodka jest:

  1) udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu i innych środków psychoaktywnych oraz dorosłym członkom ich rodzin;

  2) promowanie zdrowia poprzez działalność profilaktyczną, zwłaszcza wśród osób uzależnionych i ich rodzin;

  3) udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych osobom uzależnionym od alkoholu, hazardu, innych środków psychoaktywnych i ich rodzinom.

 

Ośrodek posiada trzy komórki organizacyjne
 
  1) Poradnię Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia,
 
  2) Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu,
 
  3) Dział Administracyjno – Ekonomiczny.

 

 

Misja Ośrodka

Ludzie są nierozsądni,
nielogiczni i zajęci sobą.
KOCHAJ ICH MIMO TO
 
Jeśli uczynisz coś dobrego,
zarzucą ci egoizm
lub ukryte intencje.
CZYŃ DOBRO MIMO TO 

Jeśli ci się coś uda,
zyskasz fałszywych przyjaciół
i prawdziwych wrogów.
STARAJ SIĘ MIMO TO 

Dobro, które czynisz,
jutro zostanie zapomniane.
CZYŃ DOBRO MIMO TO
 
Uczciwość i otwartość
wystawią cię na ciosy.
BĄDŹ MIMO TO UCZCIWY I OTWARTY
 
To, co zbudowałeś
wysiłkiem wielu lat,
może przez jedna noc
lec w gruzach.
BUDUJ MIMO TO
 
Twoja pomoc jest naprawdę
potrzebna, ale kiedy będziesz
pomagał ludziom.
Oni mogą cię zaatakować
POMAGAJ IM MIMO TO
 
Daj światu z siebie wszystko,
a wybiją ci zęby.

Matka Teresa z Kalkuty


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem