przejdź do treści

Status prawny


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

W związku z wejściem w życie w dniu 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej stał się podmniotem o działalności leczniczej nie będącym przedsiębiorstwem. Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, a nie osiągania zysku. Ośrodek jest jednostką typu „non-profit”.


NIP                                                                         851 – 26 – 09 – 814

Regon                                                                    810740543-00024

Nr Rejestru Wojewody
Zachodniopomorskiego                                    000000017800     W - 32

Nr Krajowego Rejestru
Sądowego                                                             0000005474


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem