Status prawny


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu

W związku z wejściem w życie w dniu 15.04.2011 r. ustawy o działalności leczniczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej stał się podmniotem o działalności leczniczej nie będącym przedsiębiorstwem. Ośrodek prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych, a nie osiągania zysku. Ośrodek jest jednostką typu „non-profit”.


NIP                                                                         851 – 26 – 09 – 814

Regon                                                                    810740543-00024

Nr Rejestru Wojewody
Zachodniopomorskiego                                    000000017800     W - 32

Nr Krajowego Rejestru
Sądowego                                                             0000005474


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu, wytworzono: 2012/09/19, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Grażyna Szumska, dnia: 2012/09/19 12:51:21
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grażyna Szumska  2012/09/19 12:51:21  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2012/07/23 08:54:32  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2012/07/23 08:52:22  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2007/11/28 13:24:59  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2007/11/28 13:23:06  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2007/11/28 13:20:41  modyfikacja wartości 
BipOtuoaAdmin  2007/11/27 11:24:34  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2007/11/26 13:39:20  modyfikacja wartości 
Grażyna Szumska  2007/11/26 13:35:22  modyfikacja wartości 
BipOtuoaAdmin  2007/11/16 08:19:17  nowa pozycja