Majątek

Majątek SP ZOZ-OTU


I. Wartość środków trwałych brutto                                  - 201.783,45 zł, w tym:

- budynki                                                                                 - 142.406,20 zł
- sprzęt komputerowy                                                         -   46.650,05 zł
- wyposażenie                                                                        -   12.727,20 zł

II. Niskowartościowe środki trwałe                                  -    90.227,29 zł

III. Wartości niematerialne i prawne                                 -    11.428,44 zł

Ogółem:                                                                                   - 303.439,18 zł 


udostępnił: Samodzielny Publiczny ZOZ - OTU, 71 - 757 Szczecin, ul. Ostrowska 7, wytworzono: 2008/01/14, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Grażyna Szumska, dnia: 2008/01/14 09:52:45
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:52:45 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:52:04 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:50:53 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:48:12 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:34:47 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:32:13 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:29:51 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 09:15:49 nowa pozycja