Przedmiot działalności


Przedmiot działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Ośrodka Terapii Uzależnień od Alkoholu
jest ambulatoryjna psychoterapia osób uzależnionych od alkoholu,
hazardu i innych środków psychoaktywnych,
oraz udzielanie pomocy psychologicznej osobom współuzależnionym i dorosłym dzieciom alkoholików.
Szczegółowe zakresy udzielanych świadczeń zdrowotnych ujęte są w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka.

udostępnił: Samodzielny Publiczny ZIOZ - Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie, ul. Ostrowska 7., wytworzono: 2011/11/22, odpowiedzialny/a: mgr Grażyna Szumska, wprowadził/a: Piotr Banicki, dnia: 2023/04/03 20:48:54
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Piotr Banicki 2023/04/03 20:48:54 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:47:36 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:46:07 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:45:24 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:44:35 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:44:17 modyfikacja wartości
Piotr Banicki 2023/04/03 20:43:40 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2011/11/22 11:22:06 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:57:32 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2010/09/29 10:57:01 modyfikacja wartości
Grażyna Szumska 2008/01/14 10:01:02 nowa pozycja